Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) – piktnaudžiavimas patikėta galia siekiant asmeninės naudos. Dažniausiai pasitaikančios korupcijos formos yra kyšininkavimas, piktnaudžiavimas tarnyba, prekyba įtaka, protekcionizmas, nepotizmas, mokesčių vengimas, sukčiavimas.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą (Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę. Pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai yra šie:

1) atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti;
2) atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo;
3) užtikrinti realų ir veiksmingą korupcijos prevencijos teisinį reguliavimą;
4) teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą;
5) įtraukti į korupcijos prevenciją gyventojus, visuomenines organizacijas;
6) skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą.
(Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Jei turite informacijos apie galimai nesąžiningus Žuvininkystės tarnybos darbuotojų veiksmus, piktnaudžiavimo atvejus, jei norite pateikti pasiūlymą dėl korupcijos prevencijos priemoniių tobulinimo, prašome susisiekti elektroniniu paštu [email protected].

Praneškite apie korupciją

Apie korupcijos atvejį (-us) praneškite raštu, visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu [email protected], faksu (8 5) 266 3307 SKAIDRUMO LINIJA.

 
TemosAtsakingas / vykdantis asmuo (vardas, pavardė, pareigos)ĮstaigaKontaktai (el. p. / tel. nr.)
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymasBendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Evelina VaiginėŽuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos[email protected]
+370 700 14979
Antikorupcinis visuomenės švietimas ir informavimasBendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Evelina VaiginėŽuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos[email protected]
+370 700 14979

Atnaujinimo data: 2024-02-14