Pareigybės, į kurias pretenduojant, turi būti surinkta informacija apie asmenį

Asmenis į pareigas priimančio vadovo pareiga yra užtikrinti, kad į pareigas būtų priimti ir tas pareigas eitų tik nepriekaištingos reputacijos reikalavimus atitinkantys asmenys. Dėl to, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – KPĮ) III sk. nuostatomis, institucijos ar įstaigos vadovas, prieš skirdamas asmenį į atitinkamas pareigas, turi kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą (toliau – STT), kad STT surinktų ir pateiktų institucijos ar įstaigos vadovui atitinkamą informaciją apie asmenį.

Į pareigas asmuo gali būti paskirtas tik gavus ir įvertinus informaciją iš STT. STT pagal kompetenciją surenka teisėsaugos, kontrolės, kriminalinės žvalgybos subjektų ar kriminalinės žvalgybos pagrindinių institucijų, žvalgybos institucijų, kitų institucijų, įstaigų ir įmonių turimą informaciją apie asmenį, duomenis iš valstybės tarnautojų registro, prireikus – iš kitų valstybės ar žinybinių registrų, duomenų rinkmenų, ir kartu su savo apie asmenį turima įslaptinta bei vieša informacija pateikia besikreipiančiam subjektui.

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, įgyvendindama KPĮ III sk. nuostatas, yra pasitvirtinusi  pareigybių, į kurias kandidatuojant privaloma kreiptis į STT dėl informacijos apie į atitinkamas pareigas kandidatuojantį asmenį gavimo,  sąrašą.

Pareigybių, į kurias kandidatuojant turi būti atliktas informacijos apie asmenį surinkimas pagal KPĮ 17 str. nuostatas, sąrašą galite rasti čia.

Atnaujinimo data: 2023-10-27