2024-04-03

Aukciono būdu paskirtos individualios žvejybos galimybės tolimuosiuose žvejybos rajonuose

Šių metų balandžio 3 d. Žuvininkystės tarnybos prie LR žemės ūkio ministerijos patalpose ir elektroninėmis priemonėmis nuotoliniu būdu vyko Žvejybos galimybių skyrimo tolimuosiuose žvejybos rajonuose aukciono būdu komisijos, sudarytos Žuvininkystės tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. V1-111, posėdis, kuriame aukciono būdu buvo paskirtos individualios žvejybos galimybės tolimuosiuose žvejybos rajonuose 2024 metams.

 

Individualios žvejybos galimybės jūrų vandenyse buvo paskirtos vadovaujantis Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-721 „Dėl Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Prašymą įsigyti 79 t paprastųjų jūros ešerių individualias žvejybos galimybes 3M žvejybos rajone NAFO administruojamoje akvatorijoje aukciono būdu buvo pateikęs vienas ūkio subjektas, jam individualios žvejybos galimybės ir buvo suteiktos.

 

Iki numatytos datos nė vienas ūkio subjektas nepateikė prašymo dalyvauti aukcione ir įsigyti 2991,88 t pelaginių žuvų individualias žvejybos galimybes Mauritanijos išskirtinės ekonominės zonos vandenyse ir 32 paprastųjų šiaurinių krevečių žvejybos dienų individualias žvejybos galimybes Norvegijos Karalystės Svalbardo žvejybos rajone, todėl šios individualios žvejybos galimybės liko nepaskirstytos.

 

Aukciono būdu paskirtos individualios žvejybos galimybės tolimuosiuose žvejybos rajonuose 2024 metams

Aukciono dalyvio pavadinimasIndividulių žvejybos galimybių pavadinimasŽvejybos rajonasĮsigytas žvejybos galimybių kiekis, t
UAB „Atlantic High Sea Fishing Company“

Paprastieji jūros

ešeriai

NAFO 3M79 t