2024-04-04

Lietuvą sėkmingai pasiekė stiklinės stadijos europiniai unguriai

Žuvininkystės tarnyba prie LR žemės ūkio ministerijos, įvykdžiusi viešųjų pirkimų procedūras, šiemet sėkmingai įsigijo ir sulaukė 415 kg stiklinės stadijos europinių ungurių. Tiekėjas žuvis pristatė specialiose talpyklose, pritaikytose saugiam gyvų žuvų transportavimui, tiesiai iš Prancūzijos. Tęsiant Europinių ungurių išteklių atkūrimo Lietuvoje darbus, šiomis žuvimis bus papildyti Lietuvos ežerai ir upės.

Į Lietuvą atkeliavę stiklinės stadijos unguriai kurį laiką bus karantinuojami Žuvivaisos departamento Pietų regiono žuvivaisos skyriuje – Laukystoje. Palaipsniui bus keliama vandens temperatūra. Prie aukštesnės temperatūros unguriukai pradeda aktyviai maitintis ir įgauna tamsią spalvą. Sustiprėjusias žuvis į šalies vandens telkinius planuojama išleisti pavasario pabaigoje ir vasaros pradžioje.

Dirbtinis europinių ungurių veisimas nevykdomas niekur pasaulyje. Unguriai neršia Sargaso jūroje, Atlanto vandenyne. Golfo srovė ungurių lervutes atneša iki Europos krantų, kur jos virsta vadinamaisiais stikliniais unguriais. Čia žuvys sugaunamos ir gabenamos į kitas šalis, kurios turi pasitvirtinusios Ungurių išteklių valdymo planus ir taip siekia atkurti šių žuvų išteklius ne tik savo šalyje, bet ir visoje Europos Sąjungoje.

Ungurių kiekis Lietuvos vandens telkiniuose yra tiesiogiai priklausomas nuo įžuvinimo apimčių. Nuo 2011 m. Žuvininkystės tarnyba kasmet unguriais įžuvina daugiau nei 150 skirtingų vandens telkinių. Taikant geriausią Europos šalių praktiką, įžuvinimas atliekamas nedideliu ungurių tankiu, kas lemia geresnį jų išgyvenamumą.

Iš viso per 2011–2023 metus į Lietuvos vandens telkinius įveista virš 13 mln. vnt. europinių ungurių. Šiemet, tęsiant pradėtus ungurių išteklių atkūrimo darbus, į šalies ežerus ir upes planuojama išleisti virš 1 mln. vnt. šių karališkų žuvų.

Europinių ungurių išteklių valdymo plano Lietuvoje įgyvendinimas finansuojamas iš Europos jūrų reikalų, žuvininkystės ir akvakultūros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų veiksmų programą.