2024-04-08

Įsigaliojo draudimas žvejoti starkius Baltijos jūroje ir priekrantėje

Primename, kad vadovaujantis Verslinės žvejybos jūrų vandenyse taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 3D-94 „Dėl verslinės žvejybos jūrų vandenyse taisyklių patvirtinimo“ nuostatomis, nuo balandžio 20 d. iki gegužės 31 d. Baltijos jūroje ir priekrantėje draudžiama gaudyti starkius.

Su Verslinės žvejybos jūrų vandenyse taisyklėmis galima susipažinti čia.