>
2024-02-27

Organizuojamas posėdis dėl perleidžiamųjų teisių į stintų žvejybos kvotas 2024–2028 m. suteikimo

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) 2024 m. kovo 21  d. 10 val. rengia Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos posėdį (toliau – posėdis), kuriame aukciono būdu bus suteikiamos perleidžiamosios teisės į stintų žvejybos vidaus vandenyse kvotas 2024–2028 m.

Posėdis bus organizuojamas nuotoliniu būdu. Ūkio subjektai, norintys dalyvauti posėdyje, turės galimybę prisijungti elektroninėmis priemonėmis nuotoliniu būdu.

Perleidžiamosios teisės į  stintų žvejybos kvotas bus suteikiamos vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir teisės į žvejybos kvotą panaikinimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310 (toliau – Taisyklės).

Ūkio subjektai, pageidaujantys gauti perleidžiamąsias teises į stintų žvejybos vidaus vandenyse kvotas, Žuvininkystės tarnybai pateikia:

1. Prašymą (prašymo forma pateikta Taisyklių 2 priede), pasirašytą ūkio subjekto (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) ar jo įgalioto asmens (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), kuriame nurodo:

1.1. ūkio subjekto rekvizitus: įmonės pavadinimą, juridinio asmens kodą (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), vardą, pavardę (kai ūkio subjektas fizinis asmuo), adresą, telefono, fakso numerį, elektroninio pašto adresą;

1.2. vidaus vandens telkinio, kurioje nori gauti perleidžiamąsias teises į stintų  žvejybos kvotas, pavadinimą.

2. Asmens dokumento (kai naudotojas fizinis asmuo) kopiją.

3. Žvejybą tame vidaus vandens telkinyje kontroliuojančios institucijos pažymą apie ūkio subjekto veiklą (pažymos forma pateikta Taisyklių 1 priede).

4. Raštišką banko, kredito unijos ar draudimo įmonės garantijos dokumentą, galiojantį ne trumpiau kaip 3 mėnesius, kuriuo patvirtinama, kad garantas (laiduotojas) įsipareigoja pervesti į Žuvininkystės tarnybos Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą (toliau – Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomoji sąskaita) tam tikrą sumą lėšų ūkio subjekto nemokumo atveju, arba lėšų, kurias ūkio subjektas pervedė į Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (kodas 188752740) Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT354010051002026581, LUMINOR banke,  banko kodas 40100, įrodymo dokumento kopiją.

5. Dokumentus, įrodančius, kiek metų per paskutiniuosius trejus metus aukciono dalyvis (kai aukciono dalyvis juridinis asmuo) registruotas, ar deklaruota gyvenamoji vieta (kai aukciono dalyvis fizinis asmuo) tame pačiame rajone, kaip ir vandens telkinys, kuriame bus suteikiama perleidžiamoji teisė į  stintų  žvejybos kvotą.

6. Jeigu aukciono dalyvis yra pasirašęs sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos dėl paramos gavimo vykdant projektą, susijusį su žuvų išteklių naudojimu, būtina pateikti šios sutarties kopiją.

Pradinė aukciono kaina už perleidžiamąją teisę į traukiamąjį tinklą stintų žvejybai – 24 eurai.

Ūkio subjektai, aukciono būdu įgiję perleidžiamąją teisę į stintų žvejybos vidaus vandenyse kvotą, kiekvienais metais skiria aukcione pasiūlytos kainos dydžio sumą žuvų ištekliams atkurti ir saugoti.

Dokumentai priimami iki 2024 m. kovo 19 d. 17 val. elektroninėmis priemonėmis arba siunčiant registruotu paštu Žuvininkystės tarnybai (J. Janonio g., 24, LT-92251 Klaipėda) arba el. paštu [email protected].

Daugiau informacijos suteiks Žuvivaisos departamento Žuvų išteklių atkūrimo skyriaus vyr. specialistė Jūratė Andriukaitienė, tel.  (8 700) 14 956 arba el. p. [email protected].

PRIEDAS. STINTŲ ŽVEJYBOS VIETŲ IR ĮRANKIŲ LIMITŲ VALSTYBINIUOSE VIDAUS VANDENYSE SĄRAŠAS