2024-02-09

Skelbiamas pripažinto nereikalingu arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės turto pardavimas viešame elektroniniame aukcione

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, juridinio asmens kodas 188752740, buveinės adresas J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda (toliau – Žuvininkystės tarnyba), skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės turto (toliau – turtas) (sąrašas pridedamas) pardavimą viešame elektroniniame aukcione (toliau – aukcionas).

Aukcionas vyks nuo 2024 m. kovo 6 d. 9:00 val. iki 2024 m. kovo 7 d. 13:59val. Lietuvos Respublikos laiku, dalyviams užsiregistravus valstybės įmonės Registrų centro informacinės sistemos svetainėje adresu www.evarzytynes.lt.

Turto apžiūra vyks darbo dienomis, darbo valandomis, iš anksto dėl turto apžiūros susitarus su Žuvininkystės tarnybos darbuotojais, kurių kontaktai nurodyti priede.

Aukciono dalyvis, registruodamasis į aukcioną registracijos laikotarpiu, nuo 2024 m. vasario 15 d. 00:00 val. iki 2024 m. vasario 29 d. 23:59 val., turi pateikti dokumentus dėl registracijos į konkretų elektroninį aukcioną ir pervesti į Žuvininkystės tarnybos banko sąskaitą aukciono skelbime nurodytą konkrečią pinigų sumą eurais:

  • Dalyvio registravimo mokestį – 30,00 Eur.
  • Dalyvio garantinį įnašą – 50,00 Eur.

Žuvininkystės tarnybos rekvizitai įmokai sumokėti: a. s. LT044010042403968188, Luminor bankas.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis neįskaitomas į pirkimo sumą ir negrąžinamas (taip pat ir tais atvejais, kai dalyvis į aukcioną neatvyksta  / neprisijungia). Aukciono dalyvio registravimo mokestis grąžinamas tik aukcionui neįvykus.

Aukciono dalyviui, laimėjusiam aukcioną, dalyvio garantinis įnašas įskaitomas į pirkimo sumą. Nelaimėjusiam dalyviui ar aukcionui neįvykus, dalyvio garantinis įnašas grąžinamas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo elektroninio aukciono pabaigos. Aukciono laimėtojui atsisakius apmokėti už aukcione įsigytą turtą, dalyvio garantinis įnašas negrąžinamas.

Aukciono laimėtojas už aukcione įsigytą valstybės turtą atsiskaito per 3 (tris) darbo dienas po išankstinio apmokėjimo sąskaitos gavimo, atlikdamas pinigų pervedimą į nurodytą Žuvininkystės tarnybos atsiskaitomąją banko sąskaitą.

Jeigu per nustatytą terminą aukciono laimėtojas neatsiskaito už nupirktą turto objektą, šis turto objektas gali būti parduodamas naujame aukcione. Tokiu atveju Žuvininkystės tarnyba turi teisę įgyvendinti visas pardavėjo teises, nurodytas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsnio 2 dalyje.

Įsigytą turtą pirkėjas išsiveža savo lėšomis ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, atlikęs apmokėjimą už nupirktą turtą. Aukciono rengėjai už parduoto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų dėl turto nepriima.

Žuvininkystės tarnyba aukciono dalyvių asmens duomenis tretiesiems asmenims atskleidžia asmens duomenų apsaugą reguliuojančių teisės aktų nustatytais atvejais.

Kontaktinis asmuo konsultacijai: Žuvininkystės tarnybos Finansų ir turto valdymo skyriaus vyresnysis specialistas Saulius Zuzevičius, tel. (8 700) 14 914, mob. 8 686 91 354, el. paštas [email protected].

PRIEDAS_TURTO SĄRAŠAS (KAINA, KONTAKTINĖ INFORMACIJA)

VIEŠO ELEKTRONINIO AUKCIONO TAISYKLĖS