>
2024-02-14

Ūkio subjektams suteiktos perleidžiamosios teisės į ežerinių stintų žvejybos kvotas 2024-2028 metams

2024 m. vasario 9 d. 10 val. nuotoliniu būdu vyko Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos, patvirtintos Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V1-64, posėdis, kuriame ūkio subjektams buvo suteiktos perleidžiamosios teisės į ežerinių stintų žvejybos kvotas 2024–2028  m.

Perleidžiamosios teisės į žvejybos kvotas buvo suteikiamos vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310.

Su suteiktomis perleidžiamosiomis teisėmis į ežerinių stintų žvejybos kvotas 2024–2028 m. galite susipažinti čia.