>

 

Director of the Fisheries Service under the Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania

Tomas Kazlauskas

 

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktorius nuo 2018 m. gegužės 9 d.

 

Gimė 1983 m. balandžio 18 d. Vilniuje.

2002 metais baigė Vilniaus S. Stanevičiaus vidurinę mokyklą. Vilniaus universitete gamtos mokslų fakultete 2007 metais įgijo biologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, o 2008 metais – ekologijos magistro kvalifikacinį laipsnį.

Tomo Kazlausko darbo patirtis prasidėjo nuo darbo Ekologijos institute prie Vilniaus universiteto. Nuo 2009 metų Tomas Kazlauskas dirbo Žuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos žvejybos kontrolės ir stebėsenos skyriaus vyriausiuoju specialistu,  2013 metais tapo šio skyriaus vedėju.

 

Keletas faktų iš biografijos:

Tomas Kazlauskas yra knygos „Lietuvos žuvininkystė. Dokumentai, faktai, skaičiai. 2008–2014 metai“ (išleista 2016 metais) bendraautorius.

2015 m. nacionalinis žvejybos kontrolės ekspertas (Europos žuvininkystės kontrolės agentūra, Ispanija).

2011 m. publikuotas mokslinis straipsnis žurnale EKOLOGIJA (EKOLOGIJA. 2011 leid. 57. Nr. 4. Psl. 163-172)

Tomas Kazlauskas yra vedęs. Laisvalaikiu muzikuoja, sportuoja, skaito knygas.

Last updated: 09-11-2023