Žuvininkystės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) 2022 m. vidutinis dirbusių darbuotojų skaičius 118.

Žuvininkystės tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemą: darbo apmokėjimo principus, pareigybių lygius ir jų struktūrą, pareigybių lyginimo ir pareiginės algos koeficiento dydžio nustatymo kriterijus, pareiginės algos koeficientų intervalų bei pareiginės algos nustatymo tvarką, priemokų skyrimo, skatinimo ir apdovanojimo sąlygas ir tvarką nustato Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašas.

Informacija apie Žuvininkystės tarnybos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu VII-1524 ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu Nr. 480.

Žuvininkystės tarnybos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

2022 m.

2023 m.

 2023 m. darbuotojų, einančių vienarūšes pareigas, skaičius

Direktorius

3995

4520

1

Departamento direktorius

2970

3300

2

Skyriaus vedėjas

2539

2762

7

Vyriausiasis specialistas

2028

2106

16

 

Žuvininkystės tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus bei priemokas) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

2022 m.

2023 m.

2023 m. darbuotojų, einančių vienarūšes pareigas, skaičius

Skyriaus vedėjas

2016

2090

2

Mentorius

x*x*x*

Vyriausiasis specialistas

1702

1917

37

Vyresnysis specialistas

1520

1689

6

Specialistas

1322

1491

33

Darbininkas

917

1035

1

 

Pastabos:

1) x* – darbuotojas (kuris vienintelis eina pareigas) atlyginimo skelbti nesutinka;

2) 2023 m. darbo užmokesčio fondas didėja dėl  pakeistų Valstybės tarnybos įstatymo nuostatų, dėl padidėjusio pareiginės algos bazinio dydžio iki 186 eurų;

3) darbo užmokesčio svyravimus ataskaitinį laikotarpį lėmė įstaigoje taikoma suminė darbo laiko apskaita.

 

Atnaujinimo data: 2024-02-12