Skaidrumo akademija – tai gerosios antikorupcinės praktikos mainų vieta, kur didžiausią patirtį sukaupę ir aukščiausią kompetenciją turintys skaidrumo standartų ekspertai dalijasi patirtimi ir patarimais, kaip organizacijoje kurti korupcijai atsparią aplinką.

Skaidrumo akademijos organizatorius – Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba.

Daugiau informacijos apie Skaidrumo akademijos organizuojamus renginius rasite čia.

 

Renginių archyvas:

2024–02–08 – Žuvininkystės tarnybos darbuotoja, atsakinga už korupcijos prevenciją įstaigoje, dalyvavo iniciatyvos „Skaidrumo akademija“ nuotoliniame renginyje „Antikorupcijos standartas ISO 37001. Kas tai ir kaip jis veikia praktikoje?“. Renginio metu buvo kalbama apie tai, kokie yra antikorupcijos standarto reikalavimai ir gairės organizacijoms, siekiančioms sukurti, įdiegti ir tobulinti vadybos sistemą, skirtą mažinti korupcijos rizikas, kodėl organizacijos renkasi įsidiegti antikorupcijos standartą, kokie yra pagrindiniai žingsniai ir darbai siekiant tinkamai jį įsidiegti ir sertifikuoti. Savo patirtimis, kaip organizacijose įdiegiamas ir praktikoje įgyvendinamas antikorupcijos standartas ISO 37001 pasidalino atstovai iš VšĮ „CPO LT“, AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir AB „Oro navigacija“. Pristatymo medžiagą rasite čia

2023–11–16 – Žuvininkystės tarnybos darbuotoja, atsakinga už korupcijos prevenciją įstaigoje, dalyvavo konferencijoje „Skaidrumo (at)skleidimas: nuo kovos su korupcija prie skaidrumo kultūros viešajame ir privačiame sektoriuose“. Konferencijos tikslas pasidalinti įžvalgomis, idėjomis ir mintimis, kaip reikėtų siekti didesnio skaidrumo, skleisti informaciją apie jį, padiskutuoti, ar viešasis ir privatus sektoriai vienodai supranta skaidrumą, jo svarbą ir naudą (o gal naštą?), aptarti ko esame išmokę ir ką galėtume daryti geriau. Konferencijoje dalyvavo įvairių sektorių atstovai, politikos formuotojai, mokslininkai ir ekspertai iš Lietuvos bei užsienio šalių, kurie atsakė į keliamus klausimus, dalinosi skirtingomis patirtimis, požiūriais, savo srities žiniomis ir vizijomis.

2023-10-10 – Žuvininkystės tarnybos darbuotojai STT e. mokymų platformoje https://emokymai.stt.lt/  įsisavino penktąją mokymų temą – pranešėjų apsauga. Pabaigę mokymus, gavo tai patvirtinančius sertifikatus. Bei buvo supažindinti su skaidrumo atmintine. Skaidrumo atmintinę rasite čia.

2023-09-26 – Žuvininkystės tarnybos darbuotoja, atsakinga už korupcijos prevenciją įstaigoje, dalyvavo iniciatyvos „Skaidrumo akademija“ nuotoliniame renginyje „Korupcijai atsparūs teisės aktai. Kaip tą pasiekti?“. Renginio metu Teisingumo ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus darbuotoja papasakojo apie teisės aktų antikorupcinio vertinimo taisykles ir reguliavimo naujoves, Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Korupcijos prevencijos valdybos atstovas pristatė STT atliekamo teisės aktų antikorupcinio vertinimo aspektus, nustatomas pagrindines rizikas ir tendencijas, o Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Organizacijos vystymo skyriaus atstovas papasakojo, kokių veiksmų imasi ministerija siekdama užtikrinti efektyvų šios priemonės atlikimą. Pristatymo medžiagą rasite čia.

2023-09-20 – Žuvininkystės tarnybos darbuotojai atliko STT parengtą testą „Ar mokate atskirti dovaną nuo kyšio? Ar žinote kaip, teisingai elgtis norint atsidėkoti viešojo sektoriaus atstovams?“. Nuorodą į testą rasite čia.

2023-08-31 – Žuvininkystės tarnybos darbuotojai STT e. mokymų platformoje https://emokymai.stt.lt/  įsisavino ketvirtąją mokymų temą – dovanų politika. Pabaigę mokymus, gavo tai patvirtinančius sertifikatus.

2023-07-31 – Žuvininkystės tarnybos darbuotojai STT e. mokymų platformoje https://emokymai.stt.lt/  įsisavino trečiąją mokymų temą – interesų konfliktaiPabaigę mokymus, gavo tai patvirtinančius sertifikatus.

2023-06-26 – Žuvininkystės tarnybos darbuotojai prisiregistravo STT e. mokymų platformoje https://emokymai.stt.lt/ ir įsisavino antrąją mokymų temą – korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikosPabaigę mokymus, gavo tai patvirtinančius sertifikatus.

2023-05-19 – Žuvininkystės tarnybos darbuotojai prisiregistravo STT e. mokymų platformoje https://emokymai.stt.lt/ ir įsisavino pirmąją mokymų temą – korupcijos samprataPabaigę mokymus, gavo tai patvirtinančius sertifikatus.

2023-03-03 – Žuvininkystės tarnybos darbuotoja, atsakinga už korupcijos prevenciją įstaigoje, dalyvavo mokymuose „Antikorupcinių elgesio standartų diegimas įstaigoje“. Mokymų medžiagą rasite čia.

2022-11-16 – Žuvininkystės tarnybos darbuotojai supažindinti su STT parengta mokymų medžiaga, tema „Verslo priežiūros efektyvumą didinančios ir korupcijos riziką mažinančios priemonės“. Pristatymo medžiagą rasite čia.

2022-11-15 – Žuvininkystės tarnybos darbuotoja, atsakinga už korupcijos prevenciją įstaigoje, dalyvavo iniciatyvos „Skaidrumo akademija“ nuotoliniame renginyje „Rizikų valdymas: galimybės kuriant korupcijai atsparią aplinką“. Renginio metu AB „LitGrid“ atstovė pristatė pranešimą apie rizikas, jų valdymą bei valdymo naudą, Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) atstovas pristatė atnaujintas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijas, o rizikų valdymo organizacijose patirtimi kuriant korupcijai atsparią aplinką pasidalino VĮ „Registrų centras“ ir AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ atstovai. Pristatymo medžiagą rasite čia.

2022-10-18 – Žuvininkystės tarnybos darbuotojai supažindinti su STT parengta mokymų medžiaga, tema „Nulinės tolerancijos korupcijai politika“. Pristatymo medžiagą rasite čia.

2022-09-29 – Žuvininkystės tarnybos darbuotojai, atsakingi už korupcijos prevenciją įstaigoje, dalyvavo mokymuose „Korupcijos prevencijos naujovės ir privalomi reikalavimai viešojo sektoriaus organizacijoms. Antikorupcinės aplinkos kūrimas“. Mokymų medžiagą rasite čia.

2022-09-19 – Žuvininkystės tarnybos darbuotojams pravesti mokymai pagal STT parengtą mokymų medžiagą „Korupcijos rizikos veiksniai ūkio subjektų priežiūros srityje“. Pristatymo medžiagą rasite čia.

2022-08-31 – Žuvininkystės tarnybos darbuotojams pravesti mokymai „Interesų konfliktas ir kaip jį suvaldyti“. Pristatymo medžiagą rasite čia.

2022-08-09 – Žuvininkystės tarnybos darbuotojai, atsakingi už korupcijos prevenciją įstaigoje, dalyvavo LR STT pasitarime (mokymuose) dėl korupcijos pasireiškimo nustatymo atlikimo tvarkos rekomendacijų. Mokymus vedė Korupcijos prevencijos valdybos Korupcijos rizikos skyriaus viršininkas. Dalyviai: LR savivaldybių atstovai, LR ŽŪM darbuotojai, LR ŽŪM pavaldžių įstaigų darbuotojai ir kt.

2022-06-17 – Žuvininkystės tarnybos darbuotojams pravesti mokymai „Antikorupcinės aplinkos kūrimas“. Pristatymo medžiagą rasite čia.

2022-05-12 – Seminaras „Viešieji pirkimai 2022: pasiūlymų vertinimas, sutarčių keitimas ir nacionalinis saugumas“. Pristatymo medžiagą rasite čia.

2022-03-29 – Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos metodinė konsultacija šiomis temomis: „Valstybės tarnautojų tarnybinė atsakomybė bei nušalinimas, aktuali teisminė praktika pagal konkrečias nuobaudų rūšis“ ir „Valstybės tarnautojų perkėlimas“.

2022-02-28 – Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos metodinė konsultaciją: „Aktuali teisminė praktika valstybės tarnybos  klausimais“.

2021-12-09 – „Naujasis Korupcijos prevencijos įstatymas – kokie pokyčiai?“. Pristatymo medžiagą rasite čia.

2021-11-23 – „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Dovanų politika“. Mokymų medžiagą rasite čia.

2021-10-28 – „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Antikorupcinės aplinkos kūrimas viešajame sektoriuje“. Daugiau informacijos apie renginį rasite čia.

Atnaujinimo data: 2024-02-12