Valstybės tarnautojų veiklos uždaviniai

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus Tomo Kazlausko pagrindiniai 2024 metų veiklos uždaviniai (užduotys):

1. Pagal naujausius Europos Sąjungos žuvininkystės kontrolę reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus patobulinti ir atnaujinti žuvininkystės kontrolės sistemas, atsisakant perteklinių administracinių reikalavimų.

2. Koordinuoti programų ir projektų, finansuojamų iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir valstybės biudžeto lėšų, vykdymą 2024 m.

3. Koordinuoti žuvininkystės kontrolės įsipareigojimų pagal ES ir tarptautinius reikalavimus įvykdymą.

4. Koordinuoti įstaigos veiklos planavimą ir efektyvų Žuvininkystės tarnybos 2024 m. veiklos plano įgyvendinimą.

Atnaujinimo data: 2024-01-17