Darbuotojų smurto ir (ar) priekabiavimo prevencijos politika

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 30 straipsniu, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 11 straipsniu ir atsižvelgiant į Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtas Metodines rekomendacijas psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijai ir psichosocialinių darbo sąlygų gerinimui, Žuvininkystės tarnyboje prie žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) yra įgyvendintos šios priemonės:

  • Žuvininkystės tarnybos direktoriaus 2022 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V1-136 patvirtintas Darbuotojų smurto ir (ar) priekabiavimo prevencijos politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas (pridedama).
  • Žuvininkystės tarnybos direktoriaus 2022 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V1-137 paskirtas darbuotojas, atsakingas už pranešimų dėl galimai patirto smurto ir priekabiavimo nagrinėjimą (pridedama).

Atnaujinimo data: 2023-10-17