Galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimas

Pagal Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 241 straipsnio 1 dalį galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimą atlieka ministerijos pagal atitinkamam ministrui pavestas valdymo sritis, o šio straipsnio 2 dalyje nurodoma, jog Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos pagal teisės aktuose nustatytą kompetenciją teikia šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms institucijoms informaciją, reikalingą galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimui atlikti.

Atnaujinimo data: 2024-04-02