Licencijos (leidimai)

Licencijos ( leidimai )

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos išduoda Verslinės žvejybos jūrų vandenyse leidimus bei Specialiosios žvejybos jūrų vandenyse leidimus.

Išduodami Verslinės žvejybos jūrų vandenyse leidimai1:

  • Verslinės žvejybos Baltijos jūroje (be teisės žvejoti priekrantėje) leidimas
  • Verslinės žvejybos Baltijos jūros priekrantėje leidimas
  • Verslinės žvejybos kitų jūrų vandenyse leidimas
  • Specialusis leidimas perkrauti ir transportuoti žvejybos produktus Žvejybos šiaurės rytų Atlante komisijos reguliuojamame rajone

1Verslinės žvejybos jūrų vandenyse leidimų išdavimo, registravimo, panaikinimo, galiojimo sustabdymo ir atnaujinimo, patikslinimo (papildymo), dublikatų išdavimo tvarką bei verslinę žvejybą jūrų vandenyse vykdančių žuvų išteklių naudotojų teises ir pareigas nustato Verslinės žvejybos jūrų vandenyse taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 3D-94.

Išduodamas Specialiosios žvejybos jūrų vandenyse leidimas2:

  • Specialiosios žvejybos jūrų vandenyse leidimas

2Specialiosios žvejybos tvarką ir sąlygas, specialiosios žvejybos jūrų vandenyse leidimų išdavimo, paraiškų bei ataskaitų pateikimo ir sugautų žuvų panaudojimo tvarką nustato Specialiosios žvejybos jūrų vandenyse taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3D-630.

Už žvejybos leidimų išdavimą, patikslinimą (papildymą) arba dublikato išdavimą mokama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava:

 Išdavimas

Patikslinimas (papildymas),

dublikato išdavimas

Verslinės žvejybos Baltijos jūroje (be teisės žvejoti priekrantėje) leidimo18,00  EUR3,10 EUR
Verslinės žvejybos Baltijos jūros priekrantėje leidimo18,00  EUR3,10 EUR
Verslinės žvejybos kitų jūrų vandenyse leidimo18,00  EUR3,10 EUR
Specialusis leidimas perkrauti ir transportuoti žvejybos produktus Žvejybos šiaurės rytų Atlante komisijos reguliuojamame rajoneNeatlygintinaiNeatlygintinai
Specialiosios žvejybos jūrų vandenyse leidimo18,00  EUR3,10 EUR

 

 

 

 

 

 

 

Valstybės rinkliava sumokama į apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriaus surenkamąją sąskaitą. Įmokos kodas – 5760.

Atnaujinimo data: 2023-11-13