BALTIJOS JŪROS KNYGA

 

Sudarytojai: Žymantas Morkvėnas, Dr. Darius Daunys

Straipsnių autoriai: 

Darius Daunys, Žymantas Morkvėnas, Dr. Mindaugas Dagys,
Dr. Linas Ložys, Dr. Jūratė Lesutienė, Dr. Albertas Bitinas, Dr. Martynas Bučas,
Dr. Loreta Kelpšaitė-Rimkienė, Dalia Čebatariūnaitė, Nerijus Žitkevičius,
Greta Gyraitė, Arūnas Grušas, Erlandas Paplauskis, Radvilė Jankevičienė

Leidinys parengtas įgyvendinant projektą „Lietuvos ekonominės zonos gamtinių vertybių kartografavimas Natura 2000 tinklo plėtrai (DENOFLIT)“ (LIFE09 NAT/LT/000234) bei bendrą projektą  Europos Sąjungos LIFE+ projektas „Jūrinių buveinių ir rūšių inventorizacija NATŪRA 2000 tinklo plėtrai Baltijos jūros Lietuvos išimtinėje ekonominėje zonoje“.

2015, Vilnius, 74 p., tiražas 1700 vnt.

Plačiau

LIETUVOS ŽUVININKYSTĖ. DOKUMENTAI, FAKTAI, SKAIČIAI 2008-2014  

 

Leidinio redaktoriai: Aidas Adomaitis, Indrė Šidlauskienė

Sudarytojas ir dalykinis redaktorius: Algirdas Rusakevičius

Straipsnių autoriai:

Aidas Adomaitis, Jūratė Andriukaitienė, Vytautas Andriuškevičius, Algirdas Balnis, Eugenija Bukienė, Tomas Dambrauskis, Algirdas Domarkas, Adrija Gasiliauskienė, Valdas Gečys, Antanas Gonta, Vilmantas Graičiūnas, Danutė Grinevičienė, Laimutė Ivanauskienė, Lina Kujalytė, Tomas Kazlauskas, Tomas Keršys, Erlandas Lendzbergas, Kęstutis Motiekaitis, Birutė Paliukėnaitė, Andrej Pilinkovskij, Justas Poviliūnas, Eglė Radaitytė, Gediminas Vitas Ratkus, Tatjana Ratnikova,

Agnė Razmislavičiūtė-Palionienė, Algirdas Rusakevičius, Romas Statkus, Indrė Šidlauskienė, Laima Vaitonytė, Tomas Zolubas, Ieva Žundienė.

Leidinys parengtas pagal Žuvininkystės tarnybos prie LR žemės ūkio ministerijos ir LR žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento medžiagą.

Plačiau

ŽUVININKYTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS POSKYRIAI

 

Leidinys parengtas pagal Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos įgyvendintą projektą „Investicijos į Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvivaisos skyriaus bei Vidaus vandenų ir akvakultūros skyriaus poskyrius, skatinant geresnį žuvininkystės išteklių išsaugojimą“ Nr. 3KOL3-0-12-01. Projektas parengtas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos trečiosios prioritetinės krypties „Bendro intereso priemonės“ priemonės „Kolektyviniai veiksmai“ veiklos sritį „Parama bendro intereso priemonėms“. Projekto įgyvendinimo trukmė 2013–2015 m.

2015, Vilnius, 25 p., tiražas 250 vnt.

Plačiau

 EUROPINIŲ UNGURIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO PLANO ĮGYVENDINIMAS LIETUVOJE

 

Leidinys parengtas įgyvendinant Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos projektą „Europinių ungurių išteklių valdymo plano įgyvendinimas Lietuvoje“ Nr. 3FNF-0-11-01. Projektas parengtas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos trečiosios prioritetinės krypties „Bendro intereso“ priemonės „Vandens faunos ir floros apsaugai ir plėtojimui skirtos priemonės“ veiklos sritį „Parama europinių ungurių išteklių valdymo planui Lietuvoje įgyvendinti“.

2013, Vilnius. 48 psl.

ISBN 978-9955-9722-4-2

Tiražas 200 vnt.

Plačiau 

LANKSTINUKAS

 

Leidinys, pasakojantis apie Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos veiklą

Plačiau

ŽUVŲ AUGINIMAS UŽDAROSE SISTEMOSE

 

Plačiau

 
 SHARK FINS IN EUROPE

 

Plačiau

 
ŽUVŲ GIDAS

 

Plačiau

 
ŽUVŲ PRALAIDŲ ĮRENGIMAS LIETUVOJE

 

Leidinys parengtas įgyvendinant Lietuvos valstybinio žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centro projektą „Žuvų pralaidų įrengimas prie esamų užtvankų Šventosios ir Šyšos upėse“ Nr. BPD2004-ZOFP-4.9.0-10-06I0002. Projektą remia Lietuvos Respublika, iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.

Vilnius 2008. 24 psl.

Plačiau


Žuvininkytės resursaiLeidinį parengė:
D. Valantinaitė
Redakcinė komisija:
A. Domarkas, J. Raslanaitė,
A. ČirvinskasVilnius, 2008. ISBN 978-9955-608-62-2.
19 p.Skaitykite leidinį
Pasienio žuvysLeidinį parengė R. Sabulis
Redakcinė komisija: A. Domarkas, L. Sabulienė, E. N. MilerienėVilnius, 2008. ISBN 978-9955-608-63-9. 26 p.Skaitykite leidinį

Pasienio žuvų išteklių atkūrimasSudarė A.Domarkas
Autoriai: dr. R. Repečka, A. Domarkas, dr. V. Kesminas, dr. E. Bukelskis, dr. T. Virbickas, dr. V. Žiliukas, dr. E. Milerienė, dr. A. Kaupinis, dr. L. Ložys, L. Kerosierius, J. Poviliūnas, E. Radaitytė
Recenzavo dr. A. Gerulaitis, prof.,b.m.dr. S. Šibajevas
Vilnius, 2008. ISBN 978-9955-668-61-5. 144 p.Plačiau
LIETUVOS IR RUSIJOS PASIENIO VANDENS TELKINIŲ ŽUVŲ IŠTEKLIŲ ATKURIMO SĄLYGŲ MOKSLINĖ-TECHNINĖ PLĖTRA.

 

Tarptautinės mokslinės studentų ir jaunųjų mokslininkių konferencijos programa ir pranešimų santraukos

2007-10-16. 70×100/16. 4,19 sąlyg. sp. 1. Tiraias 300 egz. UAB „Inforastras”. www.inforastras.lt

Konferencijos rengėjai:
Lietuvos valstybinis žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centras
Žuvininkystės įmonių asociacija „Lampetra“
Kaliningrado valstybinis technikos universitetas

Plačiau

Polderių ichtiologinės būklės įvertinimo studija

 

Parengė: Klaipėdos universiteto doktorantas Arvydas Švagždys

2007 m. Šilutė

Plačiau

….

 
Žuvininkystės resursų panaudojimo skatinimas kaimynystės regione

 

Parengė : LVŽŽTC

2007 m. Vilnius

Plačiau

Žvejybinio turizmo plėtros Lietuvos-Rusijos pasienio vandens telkiniuose galimybių studija ir rekreacinės žuvininkystės plėtojimo strategijos metmenys

 

2008-01-14. 70×100/16. 20,96 sąl. sp. l. Tiražas 500 egz.
Išleido UAB „Inforastras“, www.inforastras.lt
Spausdino UAB „Petro ofsetas“, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius

Redakcinė kolegija;
Algirdas Domarkas
Eglė Radaitytė
Leonas Kerosierius

Plačiau

 Žuvų išteklių Biotechnologijos bankas
Žuvų ir vėžių veisimo biotechnika ir išteklių atkūrimas

 

Redagavo: b.m. k. Konstantinas Chainovskis, Stefanija Skebienė, Irena Žalakevičienė, Anna Budrienė

Vertė Vanda Kornikienė
Korektorė Gerda Markevičiūtė
Viršelyje panaudota Henriko Sakalausko nuotrauka
2008-02-12. 70×100/16. 15,48 sąl. sp. l. Tiražas 500 egz.
Išleido UAB „Inforastras“, www.inforastras.lt ir Lietuvos hidrobiologų draugija, Akademis g. 2, LT- Vilnius
Spausdino UAB „Petro ofsetas“, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius

Plačiau

Sterkų auginimas kontroliuojamose sąlygose.

 

2008-02-12. 60×90/16. Tiražas 300 egz.
Išleido UAB „Inforastras“, www.inforastras.lt
Spausdino UAB „Petro ofsetas“, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius

Leidinio redakcinė kolegija:
Algirdas domarkas
Leonas Kerosierius
Vytautas Radaitis
Justina Raslanaitė

Plačiau

Lynų ir žiobrių auginimas kontroliuojamose sąlygose.

 

2008-02-12. 60×90/16. Tiražas 300 egz.
Išleido UAB „Inforastras“, www.inforastras.lt
Spausdino UAB „Petro ofsetas“, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius

Leidinio redakcinė kolegija:
Algirdas domarkas
Leonas Kerosierius
Vytautas Radaitis
Eglė Stasiškienė

Plačiau

Ungurių ir eršketų auginimas kontroliuojamose sąlygose

 

2008-02-12. 60×90/16. Tiražas 300 egz.
Išleido UAB „Inforastras“, www.inforastras.lt
Spausdino UAB „Petro ofsetas“, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius

Leidinio redakcinė kolegija:
Algirdas domarkas
Leonas Kerosierius
Vytautas Radaitis
Justina Raslanaitė

Plačiau

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤v¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Plačiažnyplių vėžių veisimas

 

Guoda Mackevičienė, Liongina Mickėnienė, Virginija Pliūraitė, Birutė Jonynienė

Redaktorė Stefanija Skebienė

2007-07-05. 60×90/16. 1,75 sąl. sp. l.
UAB „Inforastras“, www.inforastras.lt

Plačiau

The review of the restoration of migrating fish resources of the Republic of Lithuania and means for their implementation

 

Ratkus, G.V.Lithuanian State Pisciculture and Fisheries Research Centre, Konstitucijos pr. 23, LT-08105 Vilnius, Lithuania. E-mail: [email protected]

LIETUVOS RESPUBLIKOS PRAEIVIŲ ŽUVŲ IŠTEKLIŲ ATKŪRIMO IR PRIEMONIŲ JO ĮGYVENDINIMUI APŽVALGA

Ratkus, G. V.Lietuvos valstybinis žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centras, Konstitucijos pr. 23, LT-08105 Vilnius, Lietuva. El. paštas: [email protected]

Vilnius 2006

Plačiau

Lietuvos vidaus vandenų žuvininkystės ir žuvivaisos plėtra

 

Mokslinės-praktinės konferencijos programa ir pranešimų santraukos. 2006 m. balandžio 6 d. Vilnius. ISBN 9986-842-10-7. 39 p.

Plačiau

Mėgėjiška žuvininkystė – galimybės ir problemos

 

2-osios mokslinės-praktinės konferencijos programa ir pranešimų santraukos2005 m. kovo 4 d. Vilnius. ISBN 9986-842-08-5. 31 p.

Plačiau

Lydeka

 

Lankstinukas. Rengėjai: dr. Vida Žiliukienė, dr. Valdemaras Žiliukas. Vilnius, 2005.

Plačiau

Žuvininkystė Lietuvoje, T. VIII

 

Sudarė dr. Eugenija Milerienė.

Recenzavo dr. Egidijus Bukelskis
Lietuvos hidrobiologų draugija. Žuvinin kystės departamentas prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos valastybinis žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centras. Vilniaus universiteto Ekologijos institutas. Vilnius, 2008. 370 psl.

Santrauka anglų k.

Plačiau

Žuvininkystė Lietuvoje, T. VII

 

Sudarė dr. Eugenija Milerienė.

Recenzavo dr. Egidijus Bukelskis
                   dr. Rimantas Repečka

Leidėjas – Lietuvos hidrobiologų draugija. Žuvinin kystės departamentas prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos valastybinis žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centras. Vilniaus universiteto Ekologijos institutas. Vilnius, 2007. ISSN 1392 – 2475. 164 psl.

Santrauka anglų k.

Plačiau

Žuvininkystė Lietuvoje, T. VI

 

Sudarytoja dr. Eugenija Milerienė.

Recenzavo dr. Egidijus Bukelskis.

Leidėjas – Lietuvos hidrobiologų draugija. Žuvinin kystės departamentas prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos valastybinis žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centras. Vilniaus universiteto Ekologijos institutas. Vilnius, 2006. ISSN 1392 – 2475. 320 psl.

Santrauka anglų k.

Plačiau

Žuvininkystė Lietuvoje, T. V

 

Sudarė dr. Eugenija Milerienė. Leidėjas – Lietuvos hidrobiologų draugija. Vilnius, 2002. ISSN 1392 – 2475. 199 p.

Santrauka anglų k.

Plačiau

Žuvininkystė Lietuvoje, T. IV

 

Sudarė dr. Eugenija Milerienė. Leidėjas – Lietuvos hidrobiologų draugija. Vilnius, 2002. ISSN 1392 – 2475. 243 p. Santrauka anglų k.

Plačiau

Lydeka. Biologija, dirbtinis veisimas

 

Vida Žiliukienė, Valdemaras Žiliukas. Vilnius, 2002. ISBN 9986-842-06-9. 62 p. Santrauka anglų k.

Plačiau

Vėžiai Lietuvoje

 

Plakatas. Rengėjas dr. Aloyzas Burba. Vilnius, 2003.

Plačiau

Vėžiai Lietuvoje

 

Lankstinukas. Rengėjas dr. Aloyzas Burba. Vilnius, 2002.

Santrauka anglų k.

Plačiau

Plačiažnyplių vėžių veisimas ir auginimas. LVŽŽTC Simno filialas.

 

Plakatas. Vilnius, 2002.

Plačiažnyplių vėžių veisimas ir auginimas

 

Lankstinukas. Rengėjai: dr. Mackevičienė G., dr. Mickėnienė L., dr. Mažeika V., Pliūraitė V. Vilnius, 2002

Plačiau

Lietuvos valstybinis žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centras

 


Mėgėjiška ir rekreacinė žvejyba Lietuvos pasienio su Rusija vandenyse

Parengta įgyvendinant Interreg/Tacis projektą „Lietuvos ir Rusijos pasienio vandens telkinių žuvų išteklių atkūrimo sąlygų mokslinė-techninė plėtra“ Nr. 2006/289

Renginį parengė:
Algirdas Domarkas
Virgilijus Domarkas
Leonas Kerosierius
Denisas Raškauskas
Eglė Radaitytė
Arvydas Švagždys

Vilnius 2007

Plačiau

 Mažosios Lietuvos žvejyba, Kaunas 1924 m.

 

Atsisiųskite leidinį

Atnaujinimo data: 2023-10-23