Misija, vizija, vertybės

MISIJA

Įgyvendinti racionalią Lietuvos žuvininkystės politiką, paremtą Europos Sąjungos bendrosios žuvininkystės politikos nuostatomis, visuose jūrų vandenų žvejybos produktų gamybos, perdirbimo ir realizavimo etapuose; vykdyti Baltijos jūroje ir tolimuosiuose žvejybos regionuose žvejojančių laivų stebėseną, kontrolę ir pažeidimų prevenciją; saugoti, atkurti ir gausinti žuvų išteklius valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose.

VIZIJA

Moderni, efektyviai ir skaidriai valdoma motyvuotų darbuotojų įstaiga, pirmaujanti tarp Europos Sąjungos šalių narių žuvininkystės srityje, savo misiją įgyvendinanti, taikant moderniausias ir pažangiausias informacines žvejybos kontrolės ir žuvų išteklių atkūrimo technologijas.

VERTYBĖS

Kompetencija ir profesionalumas.

Nuolat siekiame žinių ir tobuliname profesinius įgūdžius, drąsiai priimame naujoves ir jas aktyviai taikome darbe, nuolat keičiamės dinamiškoje aplinkoje.

Tarpusavio pagarba.

Pagarbiai bendraujame ir dalykiškai bendradarbiaujame, visada išklausome ir įsiklausome, esame objektyvūs, paaiškiname priimtus sprendimus ir jų motyvus.

Sąžiningumas ir atsakingumas.

Dirbame sąžiningai, priimamus sprendimus grindžiame profesiniu išmanymu, už atliktus darbus esame atsakingi visuomenei, kolegoms ir sau.

Kūrybiškumas ir saviraiška.

Siekiame žinoti daugiau, domimės naujovėmis, turime drąsos keistis ir keisti, ieškome pažangių sprendimų ir juos įgyvendiname, kurdami pridėtinę vertę visuomenei.

Atnaujinimo data: 2023-11-13