Veiklos tikslai ir uždaviniai

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) yra biudžetinė įstaiga. Žuvininkystės tarnybos savininkė yra valstybė. Savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Žuvininkystės tarnybos reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) įgyvendina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija. Žuvininkystės tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos Respublikos valstybės herbu bei savo pavadinimu.

ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS TIKSLAI

Žuvininkystės tarnyba siekia šių veiklos tikslų: įgyvendinti Lietuvos žuvininkystės politiką ir Europos Sąjungos bendrąją žuvininkystės politiką (toliau – BŽP), užtikrinti žuvų išteklių naudojimo teisėtumą ir tvarką jūrų vandenyse, tirti, saugoti, gausinti ir atkurti žuvų ir vėžių išteklius valstybiniuose vandens telkiniuose, saugoti vertingų žuvų rūšių genofondą ir kultivuojamų žuvų rūšių veisles, plėtoti ir koordinuoti žuvų selekcijos darbus, įgyvendinti mokslo politiką žuvininkystės srityje.

ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS UŽDAVINIAI

Žuvininkystės tarnyba vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas Lietuvos žuvininkystės politikos, pagrįstos Europos Sąjungos bendrosios žuvininkystės politikos principais, įgyvendinimo, žuvų išteklių išsaugojimo ir atkūrimo, jų naudojimo kontrolės jūrų vandenyse organizavimo ir vykdymo, taikomųjų žuvininkystės srities tyrimų organizavimo funkcijas.

Svarbiausieji Žuvininkystės tarnybos uždaviniai yra:

▪        įgyvendinti racionalią Lietuvos žuvininkystės politiką ir Europos Sąjungos bendrąją žuvininkystės politiką;

▪        tirti, saugoti, atkurti ir gausinti žuvų išteklius žuvininkystės vandens telkiniuose;

▪       saugoti vertingų žuvų rūšių genofondą ir kultivuojamų žuvų rūšių veisles, plėtoti ir koordinuoti veislinę selekcinę žuvininkystę;

▪        įgyvendinti mokslo ir mokymo politiką žuvininkystės srityje;

▪        vykdyti žuvininkystės kontrolę jūrų vandenyse;

▪        dalyvauti formuojant ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos žuvininkystės plėtros strategiją.

Atnaujinimo data: 2023-10-17