Teisinio reguliavimo stebėsena

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 924 „Dėl norminių teisės aktų, kurių stebėsena turi būti atlikta, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 103-4322) patvirtintas norminių teisės aktų, kurių stebėsena turi būti atlikta, sąrašąs. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. 404 „Dėl norminių teisės aktų stebėsenos“ (Žin., 2009, Nr. 59-2294), stebėsenos metu turi būti įvertinta, ar šie teisės aktai atitinka teisinio reguliavimo tikslus, ar neatsirado nenumatytų neigiamų padarinių, kitų sprendimų ar sąlygų, kurios turėtų įtakos tolesniam teisės akto galiojimui ir taikymui.

Žuvininkystės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos teisinio reguliavimo stebėsena neatliekama.

Atnaujinimo data: 2023-10-17