>

Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenys Žuvininkystės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) tvarkomi vadovaujantis įstaigos direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V1-4 „Dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimo”.

Žuvininkystės tarnybos Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Evelina Vaiginė yra paskirta įstaigos duomenų apsaugos pareigūne. Pagrindinė Žuvininkystės tarnybos duomenų apsaugos pareigūnės pareiga yra sudaryti sąlygas laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), skatinant organizacijoje duomenų apsaugos kultūrą ir padedant įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus, pvz., duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises, pritaikytąją ir standartizuotąją duomenų apsaugą, taip pat daryti duomenų tvarkymo veiklos įrašus, užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą ir teikti pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus.

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūnę visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnė privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jų užduočių vykdymu, laikantis Europos Sąjungos ar nacionalinės teisės.

Žuvininkystės tarnybos duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai:

DĖL BENDROJO DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTO ĮGYVENDINIMO

DĖL DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNO SKYRIMO

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Evelina Vaiginė,
Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė,
J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda
Tel. +370 700 14 979

El. p. [email protected]

Skundus dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai čia.

Kontaktinė informacija:

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija,

L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius

Kosultacijos telefonu 8 5 212 7532

Pirmadienį-ketvirtadienį 9.00-11.00 ir 13.00-15.00

ŽUVININKYSTĖS DUOMENŲ INFORMACINĖS SISTEMOS (ŽDIS) IŠORĖS MOBILIOSIOS PROGRAMĖLĖS NAUDOTOJŲ PRIVATUMO POLITIKA

ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VAIZDO STEBĖJIMO PRIEMONIŲ NAUDOJIMO BEI VAIZDO STEBĖJIMO  DUOMENŲ TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS (2024-02-26 NR. V1-25)

 

Atnaujinimo data: 2024-02-27