Konsultavimosi su visuomene tikslai ir formos

Konsultavimosi su visuomene tikslai:

  • užtikrinti teisėkūros atvirumą ir skaidrumą;
  • sužinoti visuomenės nuomonę apie teisinio reguliavimo problemas ir jų sprendimo būdus;
  • sudaryti visuomenei galimybę daryti įtaką teisės akto projekto turiniui;
  • geriau įvertinti numatomo ir galiojančio teisinio reguliavimo teigiamas ir neigiamas pasekmes, jo įgyvendinimo sąnaudas.

Konsultavimosi su visuomene formos:

  • apskritojo stalo diskusijos;
  • konferencijos ir forumai;
  • grupinės diskusijos;
  • apklausos;
  • kvietimai teikti pasiūlymus;
  • kiti inovatyvūs būdai.

Surinktos nuomonės, įžvalgos, pasiūlymai yra naudojami rengiant teisės aktų projektus ar priimant kitokius sprendimus, numatant ir pagrindžiant siūlomo teisinio reguliavimo poveikį.

Valstybės institucijų ir įstaigų kvietimus dalyvauti viešosiose konsultacijose galima rasti svetainės „E. pilietis“ skiltyje „Viešosios konsultacijos“.

Atnaujinimo data: 2023-10-18