Žuvininkystės tarnybos parengti teisės aktai skelbiami Teisės aktų registre (TAR)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActSearch

Atnaujinimo data: 2024-02-26