Direktoriaus įsakymai

DataNumerisTeisės aktas
2024-02-26V1-25

DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VAIZDO STEBĖJIMO PRIEMONIŲ NAUDOJIMO BEI VAIZDO STEBĖJIMO DUOMENŲ TVARKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2024-02-15V1-20

DĖL VIDUTINIŲ 2023 METŲ ŽVEJYBOS PRODUKTŲ PIRMINIO PARDAVIMO KAINŲ NUSTATYMO 

2024-02-13V1-17

DĖL  NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI VALSTYBĖS TURTO, KURĮ ŽUVININKYSTĖS TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDO, NAUDOJA IR DISPONUOJA, PARDAVIMO VIEŠUOSE PREKIŲ AUKCIONUOSE, VYKDYMO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PRIEMONĖMIS, TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2024-01-29V1-6

DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS INTERNETO SVETAINĖS ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2024-01-29V1-5

DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2023 M. RUGSĖJO 6 D. ĮSAKYMO NR. V1-88 „DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ PREVENCIJOS  PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2024-01-24V1-4DĖL VIDUTINIŲ 2023 METŲ ŽVEJYBOS PRODUKTŲ PIRMINIO PARDAVIMO KAINŲ
2023-12-29V1-132

DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2023-12-22V1-130

DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KONTROLINIŲ KLAUSIMYNŲ PATVIRTINIMO

2023-12-19V1-129DĖL ŪKIO SUBJEKTAMS SUTEIKTŲ INDIVIDUALIŲ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ BALTIJOS JŪROJE 2024 METAMS
2023-12-18V1-128DĖL AUKCIONO BŪDU ŪKIO SUBJEKTŲ ĮSIGYTŲ INDIVIDUALIŲ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE SKYRIMO
2023-12-15V1-127DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2024 METAIS PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2023-12-06V1-122DĖL INDIVIDUALIŲ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE PAGAL ŪKIO SUBJEKTAMS SUTEIKTAS PERLEIDŽIAMĄSIAS ŽVEJYBOS TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE TEISES SKYRIMO
2023-11-13V1-116DĖL ŽUVININKYSTĖS KONTROLĖS PAREIGŪNŲ ATLIEKAMŲ PATIKRINIMŲ PATIKRINIMO AKTŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ PATVIRTINIMO
2023-10-11V1-108DĖL AUKCIONO BŪDU ŪKIO SUBJEKTŲ ĮSIGYTŲ INDIVIDUALIŲ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ BALTIJOS JŪROJE SKYRIMO
2023-10-10V1-107DĖL ŽVEJYBOS KVOTŲ BALTIJOS JŪROJE SKYRIMO IŠ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ REZERVO 2023 METAMS
2023-10-03V1-100DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. BIRŽELIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V1-64 „DĖL PERLEIDŽIAMŲJŲ TEISIŲ Į ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE KVOTAS SUTEIKIMO KOMISIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2023-10-03V1-99DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V1-120 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ, ŽVEJOJANČIŲ BALTIJOS JŪROJE, IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ, ŽVEJOJANČIŲ BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖS ŽVEJYBOS ZONOJE, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2023-09-26V1-96DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2023 M. KOVO 20 D. ĮSAKYMO NR. V1-42 „DĖL VIDUTINIŲ 2022 METŲ ŽVEJYBOS PRODUKTŲ PIRMINIO PARDAVIMO KAINŲ NUSTATYMO“ PAPILDYMO
2023-09-22V1-95DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. GRUODŽIO 16 D. ĮSAKYMO NR. V1-141 „DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2023 METAIS PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2023-09-06V1-88DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2023-06-12V1-76

DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. RUGSĖJO 2 D. ĮSAKYMO NR. V1-112 „DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VAIZDO STEBĖJIMO ĮRANGOS NAUDOJIMO BEI VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2023-05-22V1-70DĖL INDIVIDUALIŲ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ SKYRIMO BALTIJOS JŪROJE
2023-04-07V1-52DĖL AUKCIONO BŪDU ŪKIO SUBJEKTŲ ĮSIGYTŲ INDIVIDUALIŲ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE SKYRIMO
2023-04-04V1-51DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2023 M. VASARIO 8 D. ĮSAKYMO NR. V1-17 „DĖL INDIVIDUALIŲ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE PAGAL ŪKIO SUBJEKTAMS SUTEIKTAS PERLEIDŽIAMĄSIAS ŽVEJYBOS TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE TEISES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2023-03-27V1-49DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V1-120 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ, ŽVEJOJANČIŲ BALTIJOS JŪROJE, IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ, ŽVEJOJANČIŲ BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖS ŽVEJYBOS ZONOJE, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2023-03-27V1-48DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. LAPKRIČIO 12 D. ĮSAKYMO NR. V1-111 „DĖL ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ SKYRIMO TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE AUKCIONO BŪDU“ PAKEITIMO
2023-03-20V1-42DĖL VIDUTINIŲ 2022 METŲ ŽVEJYBOS PRODUKTŲ PIRMINIO PARDAVIMO KAINŲ NUSTATYMO
2023-03-17V1-41DĖL LIETUVOS ŽVEJYBOS BALTIJOS JŪROJE 2023 METŲ KONTROLĖS VEIKSMŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2023-03-02V1-31DĖL ŽVEJYBOS KVOTŲ BALTIJOS JŪROJE SKYRIMO IŠ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ REZERVO 2023 METAMS
2023-03-01V1-27DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V1-120 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ, ŽVEJOJANČIŲ BALTIJOS JŪROJE, IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ, ŽVEJOJANČIŲ BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖS ŽVEJYBOS ZONOJE, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2023-03-01V1-26DĖL VIDUTINIŲ 2022 METŲ ŽVEJYBOS PRODUKTŲ PIRMINIO PARDAVIMO KAINŲ NUSTATYMO
2023-02-13V1-20DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V1-176 „DĖL TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2023-01-25V1-14DĖL ŽVEJYBOS KURŠIŲ MARIOSE KVOTŲ PAGAL ŪKIO SUBJEKTAMS SUTEIKTAS PERLEIDŽIAMĄSIAS TEISES Į ŽVEJYBOS KURŠIŲ MARIOSE KVOTAS 2023–2026 METAMS SKYRIMO
2023-01-24V1-13DĖL SUTEIKTŲ PERLEIDŽIAMŲJŲ TEISIŲ Į ŽVEJYBOS KURŠIŲ MARIOSE KVOTAS 2022–2026 METAMS GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO
2023-01-20V1-11DĖL ŽVEJYBOS KURŠIŲ MARIOSE KVOTŲ PAGAL ŪKIO SUBJEKTAMS SUTEIKTAS PERLEIDŽIAMĄSIAS TEISES Į ŽVEJYBOS KURŠIŲ MARIOSE KVOTAS 2023–2026 METAMS SKYRIMO
2023-01-19V1-10DĖL SUTEIKTŲ PERLEIDŽIAMŲJŲ TEISIŲ Į ŽVEJYBOS KURŠIŲ MARIOSE KVOTAS 2022–2026 METAMS GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO
2023-01-18V1-9DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. KOVO 8 D. ĮSAKYMO NR. V1-31 „DĖL VIDAUS KONTROLĖS POLITIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2023-01-17V1-7DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. BIRŽELIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V1-64 „DĖL PERLEIDŽIAMŲJŲ TEISIŲ Į ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE KVOTAS SUTEIKIMO KOMISIJOS PERSONALINĖS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2023-01-05V1-2DĖL NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI VALSTYBĖS TURTO PARDAVIMO VIEŠUOSE PREKIŲ AUKCIONUOSE KOMISIJOS SUDARYMO
2022-12-21V1-144DĖL ŪKIO SUBJEKTAMS SUTEIKTŲ INDIVIDUALIŲ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ BALTIJOS JŪROJE 2023 METAMS
2022-12-19V1-143

DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V1-120 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ, ŽVEJOJANČIŲ BALTIJOS JŪROJE, IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ, ŽVEJOJANČIŲ BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖS ŽVEJYBOS ZONOJE, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2022-12-16V1-141DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2023 METAIS PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2022-12-13V1-140DĖL KONSULTAVIMO ŽUVININKYSTĖS TARNYBOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2022-11-08V1-135DĖL INDIVIDUALIŲ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ SKYRIMO BALTIJOS JŪROJE
2022-10-21V1-129DĖL AUKCIONO BŪDU ŪKIO SUBJEKTŲ ĮSIGYTŲ INDIVIDUALIŲ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ BALTIJOS JŪROJE SKYRIMO
2022-10-14V1-122DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. SPALIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V1-103 „DĖL PERLEIDŽIAMŲJŲ ŽVEJYBOS TEISIŲ JŪRŲ VANDENYSE SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2022-09-30V1-118DĖL  ŽVEJYBOS KVOTŲ IR PERLEIDŽIAMŲJŲ TEISIŲ BALTIJOS JŪROJE SKYRIMO AUKCIONO BŪDU
2022-09-09V1-110DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. BALANDŽIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V1-47 „DĖL EUROPOS SĄJUNGOS SUGAUTŲ ŽUVŲ KIEKIO SERTIFIKATŲ TVIRTINIMO ELEKTRONINIU BŪDU LAIVAMS, ŽVEJOJANTIEMS SU LIETUVOS RESPUBLIKOS VĖLIAVA, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2022-05-30V1-85DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V1-120 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ, ŽVEJOJANČIŲ BALTIJOS JŪROJE, IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ, ŽVEJOJANČIŲ BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖS ŽVEJYBOS ZONOJE, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2022-05-02V1-68DĖL ŽVEJYBOS KURŠIŲ MARIOSE  KVOTŲ PAGAL ŪKIO SUBJEKTAMS AUKCIONO BŪDU SUTEIKTAS PERLEIDŽIAMĄSIAS TEISES Į ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE KVOTAS 2022–2026 METAMS SKYRIMO
2022-04-28V1-65DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V1-120 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ, ŽVEJOJANČIŲ BALTIJOS JŪROJE, IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ, ŽVEJOJANČIŲ BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖS ŽVEJYBOS ZONOJE, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2022-04-08V1-54DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. KOVO 25 D. ĮSAKYMO NR. V1-39 „DĖL ŽVEJYBOS KVOTŲ BALTIJOS JŪROJE SKYRIMO IŠ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ REZERVO 2022 METAMS“ PAKEITIMO
2022-04-08V1-52DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. BIRŽELIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V1-64 „DĖL PERLEIDŽIAMŲJŲ TEISIŲ Į ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE KVOTAS SUTEIKIMO KOMISIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2022-04-08V1-51DĖL ŽUVININKYSTĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2009 M. SPALIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V1-76 „DĖL ŽVEJYBOS LAIVŲ TRIUMŲ, ŽVEJYBOS ĮRANKIŲ, ĮRENGINIŲ IR KITŲ OBJEKTŲ PLOMBAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2022-04-04V1-46DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. VASARIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V1-16 „DĖL INDIVIDUALIŲ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE PAGAL ŪKIO SUBJEKTAMS SUTEIKTAS PERLEIDŽIAMĄSIAS ŽVEJYBOS TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE TEISES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2022-03-25V1-41DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIOMINISTERIJOS 2022 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
2022-03-25V1-40DĖL PAPRASTŲJŲ JŪRINIŲ EŠERIŲ (SEBASTES SPP.) ŽVEJYBOS LAIKINOUŽDRAUDIMO ŽVEJYBOS ŠIAURĖS VAKARŲ ATLANTE ORGANIZACIJOS (NAFO)REGULIUOJAMOS AKVATORIJOS 3M KVADRATE
2022-03-25V1-39DĖL ŽVEJYBOS KVOTŲ BALTIJOS JŪROJE SKYRIMO IŠ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲREZERVO 2022 METAMS
2022-03-18V1-36DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRETENDUOJANT TURI BŪTI SURINKTA INFORMACIJA APIE ASMENĮ, PATEIKIANT RAŠYTINĮ PRAŠYMĄ SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PAGAL KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO 17 STRAIPSNĮ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2022-03-07V1-33DĖL AUKCIONO BŪDU ŪKIO SUBJEKTŲ ĮSIGYTŲ INDIVIDUALIŲ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE SKYRIMO
2022-03-07V1-32DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. KOVO 15 D. ĮSAKYMO NR. V1-33 „DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS NAUDOJAMŲ RAŠTŲ, ĮSAKYMO, PAVEDIMO FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2022-03-02V1-31DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2022-02-28V1-30DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. SAUSIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V1-1 „DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRETENDUOJANT TURI BŪTI SURINKTA INFORMACIJA APIE ASMENĮ, PATEIKIANT RAŠYTINĮ PRAŠYMĄ SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PAGAL KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO 17 STRAIPSNĮ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2022-02-22V1-28DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. LIEPOS 2 D. ĮSAKYMO NR. V1-64 „DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VAIZDO STEBĖJIMO ĮRANGOS NAUDOJIMO BEI VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2022-02-17V1-26DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. VASARIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V1-16 „DĖL INDIVIDUALIŲ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE PAGAL ŪKIO SUBJEKTAMS SUTEIKTAS PERLEIDŽIAMĄSIAS ŽVEJYBOS TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE TEISES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2022-02-14V1-25DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. LIEPOS 2 D. ĮSAKYMO NR. V1-64 „DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VAIZDO STEBĖJIMO ĮRANGOS NAUDOJIMO BEI VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2022-02-10V1-24DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. SPALIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V1-118 „DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2022-02-09V1-22DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2022-02-09V1-21DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. BIRŽELIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V1-64 „DĖL PERLEIDŽIAMŲJŲ TEISIŲ Į ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE KVOTAS SUTEIKIMO KOMISIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2022-02-08V1-20DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. VASARIO 3 D. ĮSAKYMO NR. V1-13 „DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. BIRŽELIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V1-64 „DĖL PERLEIDŽIAMŲJŲ TEISIŲ Į ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE KVOTAS SUTEIKIMO KOMISIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2022-02-07V1-19DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V1-120 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ, ŽVEJOJANČIŲ BALTIJOS JŪROJE, IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ, ŽVEJOJANČIŲ BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖS ŽVEJYBOS ZONOJE, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2022-02-07V1-18DĖL STINTŲ ŽVEJYBOS KVOTŲ PAGAL ŪKIO SUBJEKTAMS AUKCIONO BŪDU SUTEIKTAS PERLEIDŽIAMĄSIAS TEISES Į ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE KVOTAS 2022–2026 METAMS SKYRIMO
2022-02-04V1-16DĖL INDIVIDUALIŲ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE PAGAL ŪKIO SUBJEKTAMS SUTEIKTAS PERLEIDŽIAMĄSIAS ŽVEJYBOS TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE TEISES PATVIRTINIMO
2022-02-03V1-13DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. BIRŽELIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V1-64 „DĖL PERLEIDŽIAMŲJŲ TEISIŲ Į ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE KVOTAS SUTEIKIMO KOMISIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2022-01-28V1-11DĖL VIDUTINIŲ 2021 METŲ ŽVEJYBOS PRODUKTŲ PIRMINIO PARDAVIMO KAINŲ NUSTATYMO
2022-01-26V1-10DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. KOVO 8 D. ĮSAKYMO NR. V1-31 „DĖL VIDAUS KONTROLĖS POLITIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2022-01-26V1-9DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. BALANDŽIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V1/2021-47 „DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PROJEKTO ,,LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS TREČIOJO SĄJUNGOS PRIORITETO ,,BŽP ĮGYVENDINIMO SKATINIMAS“ PRIEMONĖS ,,DUOMENŲ RINKIMAS“ ADMINISTRAVIMO IR PROJEKTO UŽDUOČIŲ ĮGYVENDINIMO GRUPIŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO
2022-01-19V1-8DĖL ŽUVININKYSTĖS KONTROLĖS PAREIGŪNŲ UNIFORMINĖS APRANGOS PAVYZDŽIŲ IR SKIRIAMŲJŲ ŽENKLŲ APRAŠYMO, UNIFORMINĖS APRANGOS IŠDAVIMO IR DĖVĖJIMO, UNIFORMINĖS APRANGOS SKIRIAMŲJŲ ŽENKLŲ IŠDAVIMO IR DĖVĖJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2022-01-18V1-7DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. SAUSIO 2 D. ĮSAKYMO NR. V1-1 „DĖL VIDUTINIŲ ŽVEJYBOS PRODUKTŲ PIRMINIO PARDAVIMO KAINŲ NUSTATYMO, SIEKIANT PASKAIČIUOTI PERLEIDŽIAMĄSIAS TEISES Į ŽVEJYBOS GALIMYBES TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE“ PAKEITIMO
2022-01-17V1-6DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. BALANDŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V1-48 „DĖL 2021–2023 METŲ LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS KONTROLĖS PROGRAMOS PROJEKTO ADMINISTRAVIMO IR ĮGYVENDINIMO GRUPĖS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2022-01-10V1-5DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. BIRŽELIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V1-78 „DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2022-01-10V1-4DĖL STINTŲ ŽVEJYBOS UPĖSE KVOTŲ 2022 METAMS SKYRIMO
2022-01-10V1-3DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V1-120 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ, ŽVEJOJANČIŲ BALTIJOS JŪROJE, IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ, ŽVEJOJANČIŲ BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖS ŽVEJYBOS ZONOJE, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2022-01-04V1-1DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRETENDUOJANT TURI BŪTI SURINKTA INFORMACIJA APIE ASMENĮ, PATEIKIANT RAŠYTINĮ PRAŠYMĄ SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PAGAL KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO 17 STRAIPSNĮ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2021-12-30V1-129DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIOMINISTERIJOS VEIKLOS VIEŠINIMO 2022 M. PLANO TVIRTINIMO
2021-12-23V1-127DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖSŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. GRUODŽIO 10 D. ĮSAKYMO NR.V1-120 „DĖL ELEKTRONINIŲ ŽVEJYBOS ŽURNALŲ ĮDIEGIMO IR NAUDOJIMOTVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2021-12-22V1-125DĖL ŪKIO SUBJEKTAMS SUTEIKTŲ INDIVIDUALIŲ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲBALTIJOS JŪROJE 2022 METAMS
2021-12-20V1-124DĖL ATLANTINIŲ SILKIŲ (CLUPEA HARENGUS) ŽVEJYBOS LAIKINO UŽDRAUDIMO 4AB. ŽVEJYBOS RAJONE
2021-12-17V1-123DĖL ŽVEJYBOS KVOTŲ BALTIJOS JŪROJE SKYRIMO IŠ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲREZERVO 2021 METAMS
2021-12-15V1-122DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖSŪKIO MINISTERIJOS 2022 METAIS PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲSĄRAŠO PATVIRTINIMO
2021-12-14V1-121DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIOMINISTERIJOS NULINĖS TOLERANCIJOS KORUPCIJAI POLITIKOS APRAŠOPATVIRTINIMO
2021-12-03V1-120DĖL PAPILDOMŲ INDIVIDUALIŲ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ TOLIMUOSIUOSEŽVEJYBOS RAJONUOSE PAGAL ŪKIO SUBJEKTAMS SUTEIKTASPERLEIDŽIAMĄSIAS ŽVEJYBOS TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSETEISES PATVIRTINIMO
2021-11-26V1-118DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖSŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. KOVO 24 D. ĮSAKYMO NR.V1-29„DĖL VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROJEKTO ĮGYVENDINIMO IR PLĖTROSDARBO GRUPĖS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2021-11-23V1-117DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIOMINISTERIJOS DARBUOTOJŲ NUSIŠALINIMO IR NUŠALINIMO NUO PAVESTODARBO AR UŽDUOTIES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2021-11-17V1-114DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. VASARIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V1-14 „DĖL INDIVIDUALIŲ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE PAGAL ŪKIO SUBJEKTAMS SUTEIKTAS PERLEIDŽIAMĄSIAS ŽVEJYBOS TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE TEISES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2021-11-16V1-113DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO TVARKOS
2021-11-12V1-111DĖL ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ SKYRIMO TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE AUKCIONO BŪDU
2021-11-12V1-110DĖL AUKCIONO BŪDU ŪKIO SUBJEKTŲ ĮSIGYTŲ INDIVIDUALIŲ ŽVEJYBOS
GALIMYBIŲ TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE SKYRIMO
2021-11-08V1-108DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. RUGSĖJO 2 D. ĮSAKYMO NR. V1-112 „DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE  LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VAIZDO STEBĖJIMO ĮRANGOS NAUDOJIMO BEI VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2021-10-20V1-102DĖL AUKCIONO BŪDU ŪKIO SUBJEKTŲ ĮSIGYTŲ INDIVIDUALIŲ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ BALTIJOS JŪROJE SKYRIMO
2021-10-14V1-99DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIUS 2021 M. VASARIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V1-14 „DĖL INDIVIDUALIŲ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE PAGAL ŪKIO SUBJEKTAMS SUTEIKTAS PERLEIDŽIAMĄSIAS ŽVEJYBOS TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE TEISES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2021-10-06V1-98DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. LIEPOS 26 D. ĮSAKYMO NR. V1-59 „DĖL ŽVEJYBOS KVOTŲ SKYRIMO BALTIJOS JŪROJE AUKCIONO BŪDU“ PAKEITIMO
2021-08-30V1-95DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V1-120 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ, ŽVEJOJANČIŲ BALTIJOS JŪROJE, IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ, ŽVEJOJANČIŲ BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖS ŽVEJYBOS ZONOJE, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2021-08-23V1-91DĖL AUKCIONO BŪDU ŪKIO SUBJEKTŲ ĮSIGYTŲ ŽVEJYBOS KVOTŲ SKYRIMO BALTIJOS JŪROJE
2021-08-11V1-89DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. VASARIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V1-14 „DĖL INDIVIDUALIŲ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE PAGAL ŪKIO SUBJEKTAMS SUTEIKTAS PERLEIDŽIAMĄSIAS ŽVEJYBOS TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE TEISES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2021-08-10V1-87DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V1-120 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ, ŽVEJOJANČIŲ BALTIJOS JŪROJE, IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ, ŽVEJOJANČIŲ BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖS ŽVEJYBOS ZONOJE, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2021-08-05V1-85DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. VASARIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V1-14 „DĖL INDIVIDUALIŲ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE PAGAL ŪKIO SUBJEKTAMS SUTEIKTAS PERLEIDŽIAMĄSIAS ŽVEJYBOS TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE TEISES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2021-07-21V1-78DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V1-120 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ, ŽVEJOJANČIŲ BALTIJOS JŪROJE, IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ, ŽVEJOJANČIŲ BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖS ŽVEJYBOS ZONOJE, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2021-07-01V1-76

DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. BIRŽELIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V1-45 „DĖL SELIAVŲ IR EŽERINIŲ STINTŲ ŽVEJYBOS KVOTŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2021-05-31V1-67DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V1-120 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ, ŽVEJOJANČIŲ BALTIJOS JŪROJE, IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ, ŽVEJOJANČIŲ BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖS ŽVEJYBOS ZONOJE, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2021-05-17V1-60DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. VASARIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V1-14 „DĖL INDIVIDUALIŲ ŽVEJYBOS GALIMYBIŲ TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE PAGAL ŪKIO SUBJEKTAMS SUTEIKTAS PERLEIDŽIAMĄSIAS ŽVEJYBOS TOLIMUOSIUOSE ŽVEJYBOS RAJONUOSE TEISES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2021-04-19V1-44

DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. GRUODŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. V1-140 „DĖL PALYDOVINĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ STEBĖJIMO SISTEMOS VALDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2021-02-12V1-20

DĖL KRITERIJŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PAŽEIDIMAI PRIPAŽĮSTAMI SUNKIAIS, NUSTATYMO

2020-12-29V1-133DĖL PELAGINIŲ ŽUVŲ ŽVEJYBOS UŽDRAUDIMO MAROKO IŠSKIRTINĖS EKONOMINĖS ZONOS VANDENYSE
2020-12-16V1-122DĖL KRITERIJŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS ADMINISTRACINIS NUSIŽENGIMAS LAIKOMAS MAŽAI PAVOJINGU, NUSTATYMO
2020-12-10V1-120DĖL ELEKTRONINIŲ ŽVEJYBOS ŽURNALŲ ĮDIEGIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2020-08-06V1-77DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. LAPKRIČIO 5 D. ĮSAKYMO NR. V1-156 „DĖL SUNKIŲ PAŽEIDIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJŲ IR JŲ DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020-03-21V1-37DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. GRUODŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. V1-179 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ, ŽVEJOJANČIŲ JŪRŲ VANDENYSE, VARIKLIŲ GALIOS PATIKROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019-06-18V1-76

DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V1-173 „DĖL POPIERINIŲ ŽVEJYBOS ŽURNALŲ, ŽVEJYBOS PRODUKTŲ IŠKROVIMO BEI PERKROVIMO DEKLARACIJŲ IR BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖS ŽVEJYBOS ŽURNALO IŠDAVIMO BEI DUOMENŲ PATEIKIMO TVARKOS“ PAKEITIMO

2019-06-10V1-74

DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. GRUODŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. V1-140 „DĖL PALYDOVINĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ STEBĖJIMO SISTEMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2019-05-16V1-70DĖL PRIEIGOS SUTEIKIMO ELEKTRONINĖMS PIRMINIO ŽVEJYBOS PRODUKTŲ PARDAVIMO PAŽYMOMS, PERĖMIMO DEKLARACIJOMS, VAŽTOS DOKUMENTAMS PILDYTI IR INFORMACIJAI APIE ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ ATSEKAMUMĄ PATEIKTI ŽUVININKYSTĖS DUOMENŲ INFORMACINĖJE SISTEMOJE TVARKOS APRAŠO
2017-05-31V1-41DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. GEGUŽĖS 14 D. ĮSAKYMO NR. V1-45 „DĖL ŽUVININKYSTĖS KONTROLĖS PAREIGŪNO PAŽYMĖJIMO FORMOS APRAŠO, ŽUVININKYSTĖS KONTROLĖS PAREIGŪNO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-03-24V1-30DĖL ĮGALIOJIMŲ SURAŠYTI ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ PROTOKOLUS IR NAGRINĖTI ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLAS SUTEIKIMO
2016-11-21V1-173DĖL POPIERINIŲ ŽVEJYBOS ŽURNALŲ, ŽVEJYBOS PRODUKTŲ IŠKROVIMO BEI PERKROVIMO DEKLARACIJŲ IR BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖS ŽVEJYBOS ŽURNALO IŠDAVIMO BEI DUOMENŲ PATEIKIMO TVARKOS
2016-07-12V1-87DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. GRUODŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. V1-179 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVEJYBOS LAIVŲ, ŽVEJOJANČIŲ JŪRŲ VANDENYSE, VARIKLIŲ GALIOS PATIKROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2015-02-06V1-24

DĖL ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. RUGSĖJO 30 D. ĮSAKYMO NR. V1-113 „DĖL PIRMINIO ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ PARDAVIMO PAŽYMŲ IR ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ PERĖMIMO DEKLARACIJŲ BLANKŲ ĮSIGIJIMO IR JŲ PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2014-04-18V1-42DĖL SPRENDIMO SULAIKYTI LAIVĄ IR NUTARIMO PANAIKINTI SPRENDIMĄ SULAIKYTI LAIVĄ FORMŲ PATVIRTINIMO

 

 

Atnaujinimo data: 2024-02-27