Įgyvendinti/Įgyvendinami projektai

PradžiaPabaigaPavadinimasProjekto Nr.
2024-03-012026-02-28

„Latvijos–Lietuvos bendardarbiavimas įgyvendinanat INTERREG VI-A programos projektą Nr. LL-00133“ plačiau

Nr. LL-00133
2024-01-012026-04-30„Licencijavimo proceso modernizavimas ir standartizavimas“ plačiau 
2023-12-132024-01-31„Europinių ungurių įveisimas“ plačiau38UN-KK-23-2-05207-PR001
2023-11-222024-01-31„Investicijos į įrangą, techniką, mechanizmus žuvų įveisimui, siekiant išsaugoti ir praturtinti vandenų biologinę įvairovę ir ekosistemas“ plačiauNr. 40PA-KL-23-3-04508-PR001
2023-01-012024-01-31„Saulės elektrinių įrengimas Žuvininkystės tarnybos skyriuose“ plačiau40PA-KL-23-2-02324-PR001
2023-01-012024-01-31„Aštriašnipių eršketų reproduktorių laikymo bazės sukūrimas“ plačiau40PA-KA-23-2-02328-PR001
2023-01-012024-01-31„Betoninių baseinėlių Nr. 1, 2, 3, 4 rekonstrukcija Rytų regiono žuvivaisos skyriuje, siekiant išsaugoti ir praturtinti vandenų biologinę įvairovę“ plačiau40PA-KV-23-2-02317-PR00
2023-01-012023-11- 30„Ungurių išteklių valdymo plano įgyvendinimas Lietuvoje 2023 m.“ plačiau38UN-KL-23-1-00090-PR001
2022-01-012028-12-31„Duomenų rinkimo programos administravimas ir įgyvendinimas“ plačiau22-02-P-004
2022-01-012028-12-31„Lietuvos žuvininkystės kontrolės programos administravimas ir įgyvendinimas“ plačiau22-01-P-002
2021-09-222023-10-09,,Žuvų pralaidos Ančios upėje esančioje Skaudvilės užtvankoje įrengimas“ plačiau40PT-KT-21-1-00978-PR001
20192023„Žuvų migracijos sąlygų gerinimo darbai Kražantės ir Vokės upėse“ plačiau05.3.1-APVA-V-012
20172018„Žvejybos sektoriaus perleidžiamųjų teisių registro sukūrimas ir įdiegimas“  plačiau36PS-KV-16-1-00127-PR001
2017-07-142020„Žuvų pralaidų įrengimas ir modernizavimas Tauragės rajone“plačiau 40PT-KT-16-1-00091-PR001
 20162020„2016-2020 metų Lietuvos žuvininkystės kontrolės programa“ plačiau
2016-07-272022-05-30„Europinių ungurių išteklių atkūrimas Lietuvoje“ plačiau38UN-KK-16-1-00035-PR001
 2014 2020„Lietuvos žuvininkystės duomenų rinkimo programos koordinavimas ir įgyvendinimas“ plačiauDRP-Z-2016-001
2015-04-232016-02-29„Jūrinės žuvininkystės laboratorijos įkūrimas“ plačiau3K0L3-3-15-01
20142015„2014-2015 metų Lietuvos žuvininkystės kontrolės programa“ plačiauŽKP-K-2014-001-S-001
2013-11-12 2015-09-30„Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ plačiauVP1-4.1-VRM-03-V-01-073
2013-05-212015-08-01„Žuvų pralaidų įrengimas prie esamų Kražantės ir Sausdravo upių užtvankų bei pralaidos rekonstrukcija Vilnios upėje“ plačiau3FNF-0-12-01-PR001
 2012-12-31 2015-10-30„Investicijos į Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvivaisos skyriaus bei Vidaus vandenų ir akvakultūros skyriaus poskyrius, skatinant geresnį žuvininkystės išteklių išsaugojimą“ plačiau3KOL3-0-12-01
2011 m. liepos mėn.2014 m. sausio mėn.„Šilutės žemės ūkio mokyklos žuvininkystės praktinio mokymo centro sukūrimas“ plačiauVP3-2.2-ŠMM-13-V-03-031
2011-12-212015-09-30„Europinių ungurių išteklių valdymo plano įgyvendinimas Lietuvoje“ plačiau3FNF-0-11-01
2010-10-012015-03-31Europos Sąjungos LIFE+ projektas „Jūrinių buveinių ir rūšių inventorizacija NATŪRA 2000 tinklo plėtrai Baltijos jūros Lietuvos išimtinėje ekonominėje zonoje“ plačiauLIFE09 NAT/LT/000234
2011-09-012012-07-30„Žuvininkystės specialistų naujų įgūdžių formavimas“ plačiauLLP-LdV-PLM-2011-LT-0587
 2008-06 2011-03„Lietuvos jūrų išteklių darnaus valdymo sistema, taikant naujoviškas stebėjimo, modeliavimo priemones ir ekosistemų metodą“ vykdymui“ plačiauLT0047
2007-012008-02„Žuvininkystės resursų panaudojimo skatinimas kaimynystės regione“ („ŽUVININKYSTĖS RESURSAI“)2006/360
2006-032006-12„Lietuvos valstybinio žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centro specialistų bei vadovų mokymai“ plačiauBPD 2004-ESF-2.2.0-02-05/0190
  Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Kaimynystės programa. plačiau 
2006-092008-02Lietuvos ir Rusijos pasienio vandens telkinių žuvų išteklių atkūrimo sąlygų mokslinė-techninė plėtra“ („PASIENIO ŽUVYS“) plačiau2006/289
2006-052008-08„Žuvų perlaidų įrengimas prie esamų užtvankų Šventosios ir Šyšos upėse“ plačiauBPD2004-ZOFP-4.9.0-10-06/0002
20062007Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės projektas „Gebėjimų stiprinimas žuvininkystės kontrolės ir žuvininkystės produktų bendros rinkos organizavimo srityse“ plačiau2004/016-925-01-05

Atnaujinimo data: 2024-05-21