>

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) siekdama stiprinti antikorupcinę aplinką ir skaidrinti valstybės ir savivaldybių įstaigų procedūras bei procesus, atlieka korupcijos rizikos analizes bei išsamiai analizuoja įstaigų veiklą antikorupciniu požiūriu. Daugiau informacijos apie korupcijos rizikos analizę galima rasti čia

Informacija apie Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos veiklos srityse atliktą korupcijos rizikos analizę ir stebėseną 

2021 m. gruodžio 14 d. Korupcijos rizika leidimų išdavimo bei žvejybos kvotų paskirstymo ir perskirstymo organizavimo ir kontrolės veiklos srityje

KRA pasiūlymų įgyvendinimas: 2024 m.

KRA pasiūlymų įgyvendinimas: 2023 m.

KRA pasiūlymų įgyvendinimas: 2022 m.

 

Atnaujinimo data: 2024-02-14