>
2024-02-13

Skelbiami ribojimai dėl europinių upinių plekšnių žvejybos Baltijos jūroje

Primename, kad vadovaujantis 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1241 dėl žuvininkystės išteklių išsaugojimo ir jūrų ekosistemų apsaugos taikant technines priemones, VIII priedo C ir A dalimis, Baltijos jūroje, draudžiama:

  • nuo vasario 15 d. iki gegužės 15 d. (26–29 pakvadračiai į pietus nuo 59° 30′ šiaurės platumos) laive laikyti europines upines plekšnes;
  • europinių upinių plekšnių (FLE) priegaudą leidžiama laikyti laive ir iškrauti, jeigu ji sudaro ne daugiau kaip 10 % bendro gyvojo laive laikyto laimikio svorio.

Mažiausi išteklių išsaugojimą užtikrinantys orientaciniai dydžiai:

 Europinės upinės plekšnės (Platichthys   flesus)

 22–25 pakvadračiai

 23 cm

 26, 27 ir 28 pakvadračiai

 21 cm

 29–32 pakvadračiai į pietus nuo 59°

 18 cm

 

Dėmesio: visa Lietuvos išskirtinė ekonominė zona (IEZ) ir teritorinė jūra (TJ), t. y., ir Baltijos jūros priekrantė patenka į 26 pakvadratį. Šioje zonoje mažesnės nei 21 cm europinės upinės plekšnės paleidžiamos atgal į jūrą.

Nuo vasario 15 d. iki gegužės 15 d. galima 21 cm ir didesnių europinių upinių plekšnių (FLE)  priegauda yra ne daugiau kaip 10 % bendro gyvojo laive laikyto laimikio svorio. Visais atvejais būtina išmetimų registracija.